ארגון " אות חיים" הוא ארגון שקם בברכת גדולי הדור שליט"א הפועל ללא מטרות רווח מלכ"ר מטרתו העיקרית עזרה וקידום נוער המגיע מהשכבות החלשות והקמת בתי מדרש שבהם חברי בית המדרש מקדישים מזמנם בהתנדבות לקידום הילדים מכל המגזרים בתאום עם  בתי הספר

פעילות שוטפת
עזרה ותמיכה לילדים במצוקה
עזרה ליתומים ולילדים ממשפחות חד הוריות
עזרה לילדים ליקוי למידה

שעורים למבוגרים במגון נושאים מדי יום
הדרכה בחינוך ילדים
קו יעוץ ותמיכה עבור ילדים המתקשים בקשב וריכוז

חלוקות מצרכי מזון למשפחות במצוקה לפני חגים

פרויקט דף היומי מתן שיעורים ברורים במיוחד המובנים גם למתחילים

מסגרת בוקר ללימוד ושינון הדף היומי הכוללת מבחנים מדי שבוע

כולל אברכים יחודי המתנדבים למען הקהילה בחונכות ועזרה לילדים בתאום עם בתי ספר

עזרת העמותה ניתנת  לכל פונה מכל גוני הקשת הציבורית ללא כל תשלום, הארגון מתקיים אך ורק בעזרת תרומות ואינו זוכה לתמיכה ממשלתית.


המשך פעילותינו עבור הנזקקים לכך תלוי ברוחב ליבך ונדיבותך

משרדי העמותה

כפר עציון 3 

ת"ד 3411 בני ברק

טלפון  03-6166072

פקס  03-6166525

מספר חינם  1-800-21-10-10

                   

אודות