מדרשיות תורניות של “אות חיים” למען הקהילה.

“אות חיים” השקיעה מאמצים רבים בהקמת מקומות לימוד המעשירות ומקדמות את לומדיה.

. במדרשיות נלמדים תחומי לימוד רבים ונרחבים

: – לימוד גמרא במסלול דף היומי
– לימוד גמרא בעיון ומפרשים
-לימוד עצמאי ושיעורים פרק משניות ליום

-סידור חברותות לכל רמה ובכל נושא
-קבוצה מיוחדת מעמיקה בחקר ההלכה לאור ההתפתחות הטכונלוגית בשנים האחרונות

-מועדנית משחקים
– לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטרים
– לימוד פרשת שבוע עם ילדים

– שיעורים והרצאות מרתקות, ועוד…

אנשים רבים מקדישים ימי לימוד לזכותם לפרנסה זיווגים או להבדיל לע”נ

ורואים ישועות גדולות

לפניות בנושא הקדשת יום ניתן לצלצל לרב חיים 0543951539

מדרשייה תורנית למען הקהילה